OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA

Napisał
Film biograficzny o Krzysztofie Gulbinowiczu, pisarzu, drukarzu, opozycjoniście, nonkonformiście, to projekt o charakterze dokumentalnym pod tytułem: „Okruchy rozbitego dzbana”. Film został zrealizowany w oparciu o scenariusz, przygotowany na podstawie zebranej dokumentacji, rozmów z najbliSszymi, przyjaciółmi, a także na kanwie tekstów opublikowanych i niepublikowanych oraz zapisków, które po sobie pozostawił bohater filmu. Film będzie poświęcony również dziełu jakie po sobie zostawił, tekstom wyrażającym osobisty pogląd na świat i ludzi, a także jego drodze walki jaką wybrał świadomie w latach 70-tych, będąc jej wiernym aż do śmierci.Fragmenty tekstów Gulbinowicza w filmie czyta znakomity aktor Henryk Talar, który przed laty, podczas pobytu we Wrocławiu poznał głównego bohatera filmu.HENRYK TALAR NA PLANIE FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

gul1
HENRYK TALAR NA PLANIE FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

Wydawałoby się, że w naszym piśmiennictwie o łagiernikach, po tym co zostawili świadkowie tacy jak Józef Czapski „Na nieludzkiej ziemi” czy Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”, niewiele już można "twórczo" napisać. Jednak niewielka ksiąSeczka, pod tytułem „Pocztówki z Workuty” Krzysztofa Gulbinowicza przeczy takiemu mniemaniu.

Krzysztof Gulbinowicz – dziennikarz i redaktor wielu samizdatów na Dolnym Śląsku zebrał relacje świadków stalinowskich mordów na Kresach i zsyłek za Ural, którym nadał krótką formę mini opowiadań, wcielając się niejako w listonosza, który z determinacją stara się doręczyć poruszające widokówki.
Scenki są wstrząsające. Kunszt literacki autora podnosi tragiczny dokument do rangi symbolu, gdzie temat, smak literacki i wzruszenie po przeczytaniu kilku zdań dają pewność, Se mieliśmy kontakt z prawdziwą literaturą.KRZYSZTOF GULBINOWICZ W MŁODOŚCI, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

gul2
KRZYSZTOF GULBINOWICZ W MŁODOŚCI, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011O swoich rozmówcach pisarz powiada: „W ojczyźnie ich marzeń rozpoczęli długi żywot obywateli drugiej kategorii. Nic więcej. To zdanie nadal brzmi dziś jednoznacznie: bo byli milczącymi świadkami stalinowskich zbrodni i bezprawia, a zatem cichymi, ale nieprzejednanymi nosicielami i krzewicielami polskości.

Obecnie w kraju lemingów i zaprzańców, gdzie „polactwo” dzieli i rządzi, domaganie się rychłego przybycia przetrwalników duchowej, symbolicznej krainy przodków i tradycji, moSe okazać się zbawienne jako patriotyczny posiew oparty na cząstkach i genach prawdziwego rozumienia kawałków Ojczyzny…”


RODZINA I PRZYJACIELE O KRZYSZTOFIE…

W filmie występują osoby, które były zaprzyjaźnione z Krzysztofem Gulbinowiczem oraz jego Sona i córka. Z ich opowiadań widz będzie mógł samodzielnie stworzyć sobie portret tego niezwykłego człowieka i twórcy.ŻONA BARBARA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

gul3
ŻONA BARBARA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011Krzysztof Gulbinowicz, urodził się 6 XII 1956 we Wrocławiu. Ukończył ZSZ Przemysłu Poligraficznego we Wrocławiu (1974 r.). Od 1974 roku pracownik Wrocławskich Zakładów Drukarskich; w 1975 strażak Zawodowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w 1976 porzucił służbę po informacji, że jego jednostka może zostać skierowana do tłumienia protestów społecznych (za pomocą armatek wodnych), zatrzymany przez MO, zwolniony dzięki zaświadczeniu z Poradni Zdrowia Psychicznego. Następnie uczestnik ruchu hipisowskiego – zajmował się m.in. wydawaniem pism ulotnych. Od 1976 pracownik prywatnych punktów małej poligrafii, współorganizator kolportażu na terenie Dolnego Śląska, kolporter niezależnych wydawnictw publikowanych przez niezależne organizacje, m.in. RMP, WZZ Wybrzeża, NOWą; od 1979 drukarz niezależnych wydawnictw wrocławskiego SKS i Klubu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej, NOWej; drukarz niezaleSnego „Biuletynu Dolnośląskiego”, także autor tekstów.CÓRKA ALEKSANDRA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

gul4
CÓRKA ALEKSANDRA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

Po 13.12.1981 roku uruchomił jedną z pierwszych podziemnych drukarni i współorganizował strukturę poligraficzną „Solidarność” Dolny Śląsk. Od 1982 roku w Solidarności Walczącej. W 1982 roku współzałoSyciel Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi.STANISŁAW SROKOWSKI, PRZYJACIEL KRZYSZTOFA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

gul6
STANISŁAW SROKOWSKI, PRZYJACIEL KRZYSZTOFA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

Od połowy lat 80. drukarz wydawnictw zlecanych przez różne struktury opozycyjnych organizacji podziemnych. Od 1989 utrzymuje się głównie z pracy dorywczej. W 1990-2003 w Partii Wolności. W 1991 dziennikarz pisma „Dni”. W 2008 wydał tom opowiadań „Pocztówki z Workuty”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). Zmarł w roku 2009.


MIROSŁAW GONTARSKI, PRZYJACIEL KRZYSZTOFA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

gul7
MIROSŁAW GONTARSKI, PRZYJACIEL KRZYSZTOFA, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

 

Krzysztof Gulbinowicz przed laty pisał: „Pozostaje jeszcze kwestie mas, tych, których duszą wszyscy chcieliby zawładnąć. Ja osobiście nie wiem, co one czują, o czym myślą, czego pragną. W czarnych snach widzę czasem, że chciałyby dokładnie tego samego, do czego ich nie dopuszczono: popełnić grzech zdrady i dopuścić się wielkiego oszustwa, ale ponieważ od samego początku to nie było możliwe, popełniły tylko jeden błąd, za który przychodzi im dzisiaj płacić, a dopłacą jeszcze pokolenia: nie patrzyły nikomu na ręce. Nie reagowały, kiedy był jeszcze czas. Ich obecna odmowa udziału życiu publicznym, niechęć do uczestnictwa w wyborach, jest niczym innym jak milczeniem niewolnika, któremu nie pozostaje nic innego, jak ślepa wiara, że bierność jest wyrazem buntu.”


KRZYSZTOF GULBINOWICZ W 2009 ROKU, FOTOS Z FILMU „OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA” 2011

Autorzy filmu wykorzystali wszelkie dostępne archiwalia – zarówno filmowe, jak i fotografie i dokumenty ze zbiorów prywatnych osób, które znały Krzysztofa Gulbinowicza, oraz z Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Solidarności Walczącej i innych nieznanych dotąd źródeł. Twórcy o filmie: „Mamy nadzieję, że powstał ciekawy film dokumentalny, biograficzny, pokazujący, jak determinacja jednego człowieka, przepełnionego miłością do wolności, potrafiła przełamać wszelkie bariery i pokonała wszelkie przeciwności losu.”

 

 


FILM DOKUMENTALNY
POŚWIĘCONY ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
KRZYSZTOFA GULBINOWICZA
POD TYTUŁEM


OKRUCHY ROZBITEGO DZBANA


FRAGMENTY TEKSTÓW KRZYSZTOFA GULBINOWICZA CZYTA
HENRYK TALAR


Scenariusz i reżyseria
PIOTR MIELECH
KAROL JĘDRZEJSKI

Zdjęcia
ANDRZEJ WARCHOŁ

Dźwięk
KAROL JĘDRZEJSKI

Muzyka
PIOTR SURMACZ

Montaż
RAFAŁ SKAWIŃSKI

Korekta barwna
PIOTR PIOTRKIEWICZ

Postprodukcja dźwięku
MARIA LIPSKA

Kierownictwo produkcji
SŁAWOMIR MUCHOWSKI

Producent wykonawczy
MUZARIUM


Czas trwania: 51 min./ Format obrazu: 16:9/ Dźwięk stereo, kolor/ Wersja w formacie SD i HD